Aanmelden als nieuw lid bij de Renault 4 Club

LIDMAATSCHAP / PARTNERLIDMAATSCHAP / DONATEURSCHAP van de r 4 Club

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om op verschillende manieren lid te zijn van de R4 Club Nederland en de contributie tarieven per 1 januari 2020 zijn:

We hebben natuurlijk eerst het ‘gewone’ lidmaatschap. Dit geeft je recht op:

De ledenpas

 • Stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering
 • Mogelijkheid tot aankopen in het magazijn en de boutique
 • Aanwezig zijn bij evenementen en workshops van de R4 Club.
 • Je ontvangt vier keer per jaar ons clubblad de Vrijbuiter en vier keer per jaar het Losange magazine*. Leden woonachting in het buitenland krijgen de Losange niet toegezonden.
 • aankopen te doen in het R4 magazijn
 • De kosten van het lidmaatschap zijn € 45,00 per kalenderjaar.

Het partnerlidmaatschap

 • Het partnerlidmaatschap is alleen mogelijk als op hetzelfde adres een al betalend lid van de R4 Club woont.
 • De P Ledenpas
 • Stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering
 • Aanwezig zijn bij evenementen van de R4 Club.
 • Je ontvangt geen Vrijbuiter en Losange
 • aankopen te doen in het R4-magazijn
 • De kosten van het partnerlidmaatschap zijn € 15,00 per kalenderjaar.

Het donateurschap

 • De D ledenpas
 • Je ontvangt vier keer per jaar ons clubblad de Vrijbuiter en vier keer per jaar het Losange magazine*. Leden woonachting in het buitenland krijgen de Losange niet toegezonden.
 • Aanwezig zijn bij evenementen van de R4 Club.
 • Als donateur heb je geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Het is niet mogelijk als donateur aankopen bij het magazijn te doen.
 • Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland het donateurschap aan te gaan.
 • De kosten voor het donateurschap zijn € 25,00 per kalenderjaar.

*Losange toezending is in samenwerking met Renault Nederland; wijzigingen mbt Losange voorbehouden.

Het is natuurlijk mogelijk dat je al lid van de R4 Club bent en je lidmaatschap graag wilt wijzigen in het partnerlidmaat- of donateurschap. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@r4club.nl.

Aanmeldformulier

R4Club Nederland wordt gesponsord door