Lid worden van de Renault 4 Club

WAT WIL DE CLUB?

De Renault 4 Club heeft als doel het in stand houden van de Renault 4. Ook auto's die gebaseerd zijn op de technische basis van de Renault 4 zoals de Renault 6 en de verschillende uitvoeringen van de Renault Rodeo kunnen op warme clubbelangstelling rekenen. De R4Club verwezenlijkt haar doel door enerzijds op het technische vlak actief te zijn met een clubmagazijn, sleuteldagen en technische artikelen in clubblad 'de Vrijbuiter', maar ook door de belangstelling voor de Renault 4 als bijzondere auto blijvend aan te moedigen door het organiseren van verschillende club-activiteiten zoals rondritten en kampeerweekenden, en door het uitgeven van het clubblad en het voeren van een club boutique waar diverse Renault 4 gerelateerde artikelen te verkrijgen zijn. Renault Nederland onderschrijft onze doelstelling en ondersteunt dan ook de Renault 4 Club Nederland alsmede een aantal Renault zusterclubs.

WAT BIEDT DE CLUB?

4x per jaar verschijnt clubblad 'de Vrijbuiter'. Het clubblad is vernoemd naar de door Renault opgerichte vereniging die in de jaren '60 activiteiten organiseerde voor de, toenmalige nieuwe, Renault 4 rijders.

Een uitgebreid clubmagazijn voor en door clubleden, waar nieuwe en gebruikte onderdelen voor de Renault 4 aangeschaft kunnen worden. Het clubmagazijn is in principe wekelijks geopend, de actuele openingstijden worden gepubliceerd in de Vrijbuiter en op de site.
Jaarlijks een aantal toeristische evenementen: kampeerweekenden, eendagsevenementen en andere activiteiten, soms in samenwerking met andere clubs.

De Renault 4 Club Boutique, waar hebbedingetjes etcetera te koop zijn, maar die ook zorgt voor herprints van het Renault 4 sleutelboek voor leden.
Een magazijncommissie met Renault 4 technische bagage die aanspreekbaar is als vraagbaak en die een aantal keer per jaar een sleuteldag organiseert op diverse plaatsen in het land waar leden met hun 4tjes en/of technische vragen welkom zijn.

Een mooie R4Club website met een actief forum waar de actueelste clubactiviteiten te vinden zijn, alsmede een vraag en aanbod rubriek, een sleutelrubriek, de populaire maandelijkse fotowedstrijd en diverse andere zaken.

LID WORDEN?

Iedereen die in het bezit is van een Renault 4 vanaf bouwjaar 1961 of een daarvan afgeleid model zoals de Renault 6 of Rodeo's kan lid worden, alsmede ook liefhebbers die (nog) geen Renault 4 bezitten. Iedereen die voor de Renault 4 een warm plekje in zijn of haar hart heeft is welkom! Aanmelden kan via het mailadres: ledenadministratie@r4club.nl of het aanmeldformulier

De ledenadministratie stuurt u na aanmelding een envelop met een inschrijfformulier toe, tevens ontvangt u een formulier waarop u de gegevens van uw Renault(s) kunt invullen. In een brief wordt uitgelegd hoe u lid kunt worden en hoe u de contributie overmaakt. De contributie bedraagt 45 euro per kalenderjaar. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en uw betaling bent u lid van de Renault 4 Club Nederland, wij sturen u dan een clubpas toe. Naast de clubpas ontvangt u een mooie sticker met ons clublogo en de meest recente uitgave van ons clubblad "Vrijbuiter"
U bent van harte welkom bij onze club!

KOSTEN LIDMAATSCHAP / PARTNERLIDMAATSCHAP / DONATEURSCHAP van de R4 Club

Met ingang van 1 januari 2013 is het mogelijk om op verschillende manieren lid te zijn van de R4 Club Nederland. De kosten van het lidmaatschap zijn per 1 januari 2020:

We hebben natuurlijk eerst het ‘gewone’ lidmaatschap. Dit geeft je recht op:

 • De ledenpas
 • Stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering
 • Mogelijkheid tot aankopen in het magazijn en de boutique
 • Aanwezig zijn bij evenementen en workshops van de R4 Club.
 • Je ontvangt vijf keer per jaar ons clubblad de Vrijbuiter en vier keer per jaar het Losange magazine*. Leden woonachting in het buitenland krijgen de Losange niet toegezonden.
 • De kosten van het lidmaatschap zijn € 45,00 per kalenderjaar.

Het partnerlidmaatschap:

 • Het partnerlidmaatschap is alleen mogelijk als op hetzelfde adres een al betalend lid van de R4 Club woont.
 • De P Ledenpas
 • Stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering
 • Aanwezig zijn bij evenementen van de R4 Club.
 • Je ontvangt geen Vrijbuiter en Losange.
 • De kosten van het partnerlidmaatschap zijn € 15,00 per kalenderjaar.

Het donateurschap:

 • De D ledenpas
 • Je ontvangt vijf keer per jaar ons clubblad de Vrijbuiter en vier keer per jaar het Losange magazine*. Leden woonachting in het buitenland krijgen de Losange niet toegezonden.
 • Aanwezig zijn bij evenementen van de R4 Club.
 • Als donateur heb je geen stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering.
 • Het is niet mogelijk als donateur aankopen bij het magazijn te doen.
 • Het is niet mogelijk om vanuit het buitenland het donateurschap aan te gaan.
 • De kosten voor het donateurschap zijn € 25,00 per kalenderjaar.

*Losange toezending is in samenwerking met Renault Nederland; wijzigingen mbt Losange voorbehouden.

Het is natuurlijk mogelijk dat je al lid van de R4 Club bent en je lidmaatschap graag wilt wijzigen in het partnerlidmaat- of donateurschap. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@r4club.nl.

Aanmeldformulier

Lid worden van de Renault 4 Club
R4Club Nederland wordt gesponsord door