Contributie 2022

Zaterdag 22 januari 2022

CONTRIBUTIEVERZOEK 2022 (alleen voor niet automatische incasso leden)

Automatische incasso (dan niets meer doen)
Maak je gebruik van automatische incasso, dan is de contributie inmiddels afgeschreven voor 2022 en hoef je dus verder niets te doen.


Overboeking:
Maak je jaarlijks de contributie zelf over, dan ontvangen wij graag het contributiebedrag (normaal lidmaatschap: € 45, partnerlidmaatschap € 15 of donateurschap: € 25) graag z.s.m. op
IBAN: NL31 INGB 0004 8613 93 / BIC: INGBNL2A tnv Renault 4 Club Nederland met vermelding contributie 2022 en uw lidnummer.

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso, omdat hierdoor het geld automatisch bij de club komt en wij als club hierdoor minder administratieve werkzaamheden hebben.

Nog geen incassoformulier ingevuld?
Je hebt nog geen automatische incasso formulier ingevuld maar wilt dit wel? Stuur een e-mail naar penningmeester@r4club.nl en wij zullen een formulier mailen of download het formulier in de bijlage.

Wij danken u voor uw tijdige betaling!

Ruud Schröder

Penningmeester Renault 4 Club Nederland