Toetertje Code ROOD

Vrijdag 01 april 2022

Tijdens de algemene ledenvergadering die onlangs werd 1 nieuw bestuurslid aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur verkeert momenteel echter nog steeds in de crisis van personeelsgebrek. Onlangs heeft Mark aangegeven om de rest van dit jaar niet actief aan het bestuur deel te kunnen nemen. Zijn privésituatie zit het werk voor onze prachtige club toch teveel in de weg. De resterende leden van het bestuur zullen de taken overnemen. Hoe dankbaar we deze mensen er ook voor mogen zijn, dit kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn! Onze club heeft bijna 500 leden. Het moet toch mogelijk zijn om een bestuur van 5 personen op de been te brengen. Vandaar deze herhaalde oproep om je aan te melden om in elk geval eens mee te kijken bij een bestuursvergadering. Eventuele aanmelders voor een bestuursfunctie zullen door de bestuursleden worden ondersteund en wegwijs gemaakt. Wij hopen op een goed aantal frisse ogen in het bestuur om de toekomst veilig te stellen.
Dit is geen 1 april grap maar bittere ernst!

Voor meer info: bestuur@r4club.nl of secretaris@r4club.nl