Jaarrekening 2019 en begroting 2020 (concept)

Woensdag 26 februari 2020

In het ledengedeelte van de R4 club website kunnen leden van de club de concept jaarrekening 2019 en begroting 2020 inclusief toelichting op deze stukken raadplegen. Na akkoord van de kascommissie zal de jaarrekening 2019 en begroting 2020 tijdens ALV van 15 maart 2020 definitief/vastgesteld worden.

Zie hiervoor: http://www.r4club.nl/leden/leden-sub/ en dan het kopje "Informatie t.b.v. ALV 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020" en dan helemaal onderaan:

ALV 2020 jaarrekening 2019 en begroting 2020 (balans en exploitatie) en de toelichting jaarrekening 2019 en begroting 2020.