Notulen bestuursvergadering

Donderdag 17 september 2015

Zoals afgesproken op de ALV van dit jaar zullen de notulen van de bestuursvergaderingen voortaan in te zien zijn voor leden. U vindt ze onder de TAB voor leden.