Contributie 2019

Zondag 16 december 2018

CONTRIBUTIEVERZOEK 2019

Het einde van het jaar is inzicht en daarmee komt ook weer het verzoek voor de contributie van 2019.

Automatische incasso:

Maak je gebruik van automatische incasso, dan zal in januari 2019 de contributie voor 2019 automatisch worden afgeschreven. Dan hoef je dus verder niets te doen.

Overboeking:

Maak je jaarlijks de contributie zelf over, dan ontvangen wij graag het contributiebedrag (normaal lidmaatschap: € 40, partnerlidmaatschap: € 15 of donateurschap: € 25) voor 1 januari 2019 op IBAN: NL31 INGB 0004 8613 93 / BIC: INGBNL2A tnv Renault 4 Club Nederland met vermelding contributie 2019 en uw lidnummer.

Onze voorkeur gaat uit naar een automatische incasso, omdat hierdoor het geld automatisch bij de club komt en wij hierdoor minder administratieve werkzaamheden hebben.

Nog geen incassoformulier ingevuld?

U heeft nog geen formulier ingevuld maar wilt dit wel? Zie het bijgevoegde bestand of stuur even een email naar penningmeester@r4club.nl en wij sturen u deze toe. Tevens komt er in de volgende Vrijbuiter (winter 2018) een automatisch incassoformulier dat u hiervoor kunt gebruiken.

Wij danken u voor uw tijdige betaling!

Ruud Schröder

Penningmeester Renault 4 Club Nederland