Scheidend voorzitter op ALV 9 maart

Zaterdag 16 maart 2019

Op zaterdag 9 maart jl. waren er een 30 tal leden bijeengekomen in het (ietwat frisse) R4Kwartier voor de algemene ledenvergadering van 2019. Marieke trad tijdens deze vergadering af als voorzitter en bestuurslid. Na 7 jaar voorzitterschap nam ze afscheid van het besturen van onze club. De club is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet. Top gedaan Marieke!
Er is ruimte in het bestuur voor kandidaat bestuursleden. Wil je meer weten hierover neem dan even contact op via bestuur@r4club.nl.