Contributieverzoek 2020 (herinnering)

Woensdag 12 februari 2020

Betalingsherinnering lidmaatschap Renault 4 Club contributiejaar 2020

Ter info: dit bericht is alleen van toepassing voor leden die de contributie voor 2020 nog niet betaald hebben!

Uit onze ledenadministratie blijkt dat een aantal leden helaas nog niet of niet volledig*1 de contributie voor contributiejaar 2020 heeft voldaan. Het gaat hierbij niet om de leden met een automatische incasso, maar een aantal leden die jaarlijks de contributie zelf voldoen. Wellicht is de contributie/betaling aan uw aandacht ontsnapt? In december 2019 hebben wij o.a. via de Vrijbuiter, nieuwbrief (per e-mail) en website van de Renault4Club Nederland het verzoek tot betaling van de contributie 2020 bij onze leden bekend gemaakt. Zie ook: http://www.r4club.nl/nieuws/04-11-2019-contributieverzoek-2020/

Wij ontvangen uw betaling graag uiterlijk 1 maart 2020, zodat u gebruik kunt blijven maken van uw lidmaatschap en het daarbij horende clubblad Vrijbuiter. Als u geen lid van de Renault 4 club wilt blijven, wat wij uiteraard niet hopen, of u hebt vragen over uw lidmaatschap, dan kunt u ons bereiken via: penningmeester@r4club.nl of ledenadministratie@r4club.nl

Tip: als u het ons in het vervolg makkelijker wilt maken, wilt u dan een automatisch incasso formulier invullen en getekend retour sturen. Zie hiervoor de bijlage of de link naar het eerste contributieverzoek 2020 http://www.r4club.nl/nieuws/04-11-2019-contributieverzoek-2020/

*1: de verhoging van de contributie naar € 45 vanaf boekjaar 2020 is tijdens de ALV 2019 (Algemene Ledenvergadering 2019) besloten. Zie hiervoor ook de notulen van de ALV 2019 in het “ Leden” gedeelte van de clubwebsite www.r4club.nl