ALV R4 club in Beneden-Leeuwen

Donderdag 08 maart 2018

Op zondag 4 maart werd de Algemene Ledenvergadering gehouden in ons R4 Kwartier. Tijdens deze jaarvergadering traden twee bestuursleden af. Twee leden hebben gehoor gegeven aan de oproep om nieuwe bestuursleden. Deze twee zijn gekozen door de vergadering en daarmee is het bestuur op volle sterkte voor dit jaar.

Het financieel jaarverslag werd gepresenteerd door onze nieuwe penningmeester. Door de uitgaven in 2017 beperkt te houden heeft de club nu een gezonde uitgangspositie voor de toekomst. Het nieuwe bestuur gaat zich beraden over een visie voor de toekomst van onze club.