Toeter van de penningmeester

Vrijdag 03 november 2017

CONTRIBUTIEVERZOEK 2018

Het einde van het jaar is in zicht en daarmee komt ook het verzoek voor de contributie van 2018. Graag verzoek ik u om de onderstaande mogelijkheden even door te lezen. Onze voorkeur gaat uit naar een automatische incasso, omdat hierdoor het geld automatisch bij de club komt en wij hierdoor minder administratieve werkzaamheden hebben.

Al een incassoformulier ingevuld?
Als u al bij ons het incasso formulier heeft ingevuld hoeft u niet verder te lezen. De contributie zal medio februari automatisch van uw bankrekening worden afgeschreven.

Nog geen incassoformulier ingevuld?
U heeft nog geen formulier ingevuld maar wilt dit wel? Stuur even een email naar penningmeester@r4club.nl en wij sturen u het formulier graag toe. U kunt ook het  automatisch incassoformulier gebruiken dat in de eerstvolgende Vrijbuiter komt te staan.

De overige leden verzoeken wij de contributie á € 40,00 met vermelding contributie 2018 en uw lidnummer, voor 1 januari 2018, over te maken op rekening:

IBAN: NL31 INGB 0004 8613 93 / BIC: INGBNL2A tnv Renault 4 Club Nederland 

Wij danken u voor uw tijdige betaling!

Ruud Schröder
Penningmeester Renault 4 Club Nederland