Agenda R4 Club

Vrijdag 01 januari 2021
12:00 uur

Contributieverzoek 2021 (niet automatische incasso leden)

CONTRIBUTIEVERZOEK 2021 (alleen voor niet automatische incasso leden)

Het einde van 2020 komt in zicht en daarmee komt ook weer het verzoek voor de contributie van het nieuwe contributiejaar 2021.

Automatische incasso (dan niets meer doen)
Maak je gebruik van automatische incasso, dan zal in januari 2021 de contributie voor 2021 (a € 45 (let op! de contributie is vanaf 2020 aangepast naar € 45)*1, partnerlidmaatschap: € 15 of donateurschap: € 25), automatisch worden afgeschreven. Dan hoef je dus verder niets te doen.

Overboeking:
Maak je jaarlijks de contributie zelf over, dan ontvangen wij graag het contributiebedrag (normaal lidmaatschap: € 45 (let op! de contributie is vanaf 2020 aangepast naar € 45)*1, partnerlidmaatschap: € 15 of donateurschap: € 25) voor 1 januari 2021 op

IBAN: NL31 INGB 0004 8613 93 / BIC: INGBNL2A tnv Renault 4 Club Nederland met vermelding contributie 2021 en uw lidnummer.

Onze voorkeur gaat uit naar automatische incasso, omdat hierdoor het geld automatisch bij de club komt en wij als club hierdoor minder administratieve werkzaamheden hebben.

Nog geen incassoformulier ingevuld?
Je hebt nog geen automatische incasso formulier ingevuld maar wilt dit wel? Stuur een e-mail naar penningmeester@r4club.nl en wij zullen een formulier mailen. Het formulier is tevens te vinden op de clubwebsite www.r4club.nl of via http://www.r4club.nl/files/media/machtigingsformulierautomatischeincasso_v3_0-2017.docx

Wij danken u voor uw tijdige betaling!

Ruud Schröder

Penningmeester Renault 4 Club Nederland

*1: de verhoging van de contributie naar € 45 vanaf boekjaar 2020 is tijdens de ALV 2019 (Algemene Ledenvergadering 2019) besloten. Zie hiervoor ook de notulen van de ALV 2019 in het “ Leden” gedeelte van de clubwebsite www.r4club.nl 

Agenda R4 Club archief